نحوه تهیه لایحه تاخیرات قرارداد های پیمانکاری - قسمت چهارم

مستندات بخش ادعاهای غیر مالی

1- نامه دستور توقف کار توسط کارفرما یا مشاور.

2-گزارش هواشناسی از میانگین دمای حداقل  در ماههای سرد سال و متوسط بارش نزولات آسمانی در 20 سال گذشته ( درصورت وجود زیرا گزارشات ایستگاهای هواشناسی در برخی از شهرها از 20 سال پیش کمتر است ).

3-  گزارشات روزانه که  به دلیل پایین تربودن هوا از میانگین بند بالا کارگاه تعطیل بوده است.

4- گزارشات روزانه یا مکاتبات صورت گرفته مربوط به تعطیلی کارگاه به دلایل جوی به دستور دستگاه نظارت.

5- نامه درخواست ابلاغ نقشه یادستور کار توسط پیمانکار به مشاور.

6-نامه ابلاغ نقشه ها یا دستور کارها توسط مشاور.

7- نامه درخواست تایید ابلاغ قیمت جدید.

8-نامه تایید قیمت جدید.

۹-نامه درخواست رفع مشکل نقشه.

۱۰-نامه اصلاح نقشه.

منبع : امور پیمان |نحوه تهیه لایحه تاخیرات قرارداد های پیمانکاری - قسمت چهارم
برچسب ها : نامه ,نقشه ,درخواست ,ابلاغ ,گزارشات ,دستور ,نامه درخواست ,گزارشات روزانه ,ابلاغ نقشه ,قیمت جدید ,قسمت چهارم ,لایحه تاخیرات قرارداد ,تهیه لایحه ت